زنان افغانستان

راس ویلسون: امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد است

راس ویلسون: امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد است

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در افغانستان می‌گوید، ایالات متحدۀ امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد
یوناما: سازمان ملل از نقش زنان افغانستان در روند صلح حمایت می‌کند

یوناما: سازمان ملل از نقش زنان افغانستان در روند صلح حمایت می‌کند

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که این سازمان از نقش زنان افغانستان در روند صلح
استقبال ارگ از درج نام فوزیه کوفی در جمع داوطلبان جایزۀ صلح نوبل

استقبال ارگ از درج نام فوزیه کوفی در جمع داوطلبان جایزۀ صلح نوبل

ارگ ریاست جمهوری از درج نام فوزیه کوفی، عضو کنونی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان در جمع نامزدان دریافت جایزۀ صلح
نگرانی زنان روستایی تخار از نبود بازار فروش برای تولیدات‌شان

نگرانی زنان روستایی تخار از نبود بازار فروش برای تولیدات‌شان

در سال‌های اخیر به کمک موسسات ملی و بین الملی و توجه سکتورهای مربوط به زنان در افغانستان، شماری زیادی