زنان جوزجانی

برنامۀ آموزش راننده‌گی برای زنان در جوزجان

برنامۀ آموزش راننده‌گی برای زنان در جوزجان

مرکز آموزشی «ابرهام لینکلن» در همکاری با مدیریت ترافیک ولایت جوزجان به تازه‌گی برنامۀ آموزش قوانین ترافیک و جاده را
گل‌افزه کیهان؛ یگانه زنی که در جوزجان کار خرید و فروش جایداد را به پیش می‌برد

گل‌افزه کیهان؛ یگانه زنی که در جوزجان کار خرید و فروش جایداد را به پیش می‌برد

همه‌روزه در سراسر کشور صدها معاملۀ خرید‌وفروش زمین، خانه و موتر از سوی دفترهای رهنمای معاملات به شکل‌ها و تَرفندهای