زنان شاغل در بدخشان

مبارزه با فقر و کرونا؛ زنان در بدخشان ماسک تولید می‌کنند

مبارزه با فقر و کرونا؛ زنان در بدخشان ماسک تولید می‌کنند

شماری از زنان ولایت بدخشان که از این پیش در بخش‌ صنایع دستی و تولید سمارق کار می‌کردند، پس از