زنان نظامی

مریم همدرد؛ سربازی که رؤیای رسیدن به کرسی وزارت را در سر می‌پروراند

مریم همدرد؛ سربازی که رؤیای رسیدن به کرسی وزارت را در سر می‌پروراند

زنانه‌گی را می‌شود به عنوان هویت مستقل در هر قالبی ریخت؛ حتا در قالب صلح و جنگ. تاریخ گواه شجاعت
نظامیان به روایت زن/ برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز

نظامیان به روایت زن/ برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز

برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز زیر عنوان “نظامیان به روایت زن” در سالن مقام ولایت بلخ برگزار شد. دفتر مطبوعاتی