زنان و جامعه

گشایش نخستین مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در بدخشان

گشایش نخستین مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در بدخشان

برای نخستین بار یک مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در ولایت بدخشان گشایش یافته است. این مرکز بازرگانی زنان بدخشان به
آزارهای خیابانی؛ فرهنگ ناپسند اما جا افتاده در جامعه

آزارهای خیابانی؛ فرهنگ ناپسند اما جا افتاده در جامعه

نویسنده: سونیا آژمان عرف حاکم در جامعه ، مردسالاری و عدم آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ شهرنشینی از دلایلی هستند