زنان کارآفرین

نفیسه همدرد؛ زنی که با شیرینی‌پزی زیر بار سنگین روزگار و حمایت فرزندانش شانه انداخته است

نفیسه همدرد؛ زنی که با شیرینی‌پزی زیر بار سنگین روزگار و حمایت فرزندانش شانه انداخته است

در جوامع بسته و مردسالاری که زنان از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم‌اند و زنده‌گی را در وابسته‌گی به مردان
ایجاد رستورانت غذاهای محلی توسط یک بانوی بدخشانی

ایجاد رستورانت غذاهای محلی توسط یک بانوی بدخشانی

در سال‌های پسین با ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان در بیرون از خانه، شمار زیادی از زنان بدخشانی وارد بازار
گشایش نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی «هنر جوان» در هرات

گشایش نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی «هنر جوان» در هرات

در دومین روز کارزار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان، گروهی از زنان و جوانان کارآفرین و تولیدکننده