زندانی طالب

نگرانی شهروندان هرات از رهایی پنج هزار زندانی طالب

نگرانی شهروندان هرات از رهایی پنج هزار زندانی طالب

شماری از جوانان و فعالان مدنی در هرات با راه‌اندازی یک تجمع در این ولایت نسبت به رهایی پنج هزار