زندان

بخش‌های از شهر شبرغان به دست طالبان سقوط کرد

بخش‌های از شهر شبرغان به دست طالبان سقوط کرد

منابع محلی در ولایت جوزجان می‌گوید که بخش‌های زیادی از شهر شبرغان به شمول زندان و دفتر مقام والی جوزجان
معاون پیشین وزارت دفاع با 24 تن دیگری به جرم فساد مالی و اختلاس به زندان محکوم شدند

معاون پیشین وزارت دفاع با 24 تن دیگری به جرم فساد مالی و اختلاس به زندان محکوم شدند

جنرال محب‌الله محب، معاون پیشین مالی و تخنیکی وزارت دفاع ملی با 24 تن دیگری به جرم اختلاس، سوء‌استفادۀ مالی