زنگ هشدار

ثبت واقعه مثبت فلج کودکان در هرات 

ثبت واقعه مثبت فلج کودکان در هرات 

مقامهای صحت به تازه‌گی از ثبت چهار واقعه مثبت فلج کودکان در غرب کشور خبر داده‌اند. این واقعات ظرف دوماه