ساحات باستانی

غنی بامیان رفت

غنی بامیان رفت

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در رأس یک هیأت بلند رتبۀ دولتی به بامیان