سازمان صحی جهان

هفتادوپنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده‌اند

هفتادوپنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده‌اند

مسوولان سازمان صحی جهان در بدخشان می‌گویند که  75 هزار کودک به دلیل سردی هوا و دوری راه‌های مواصلاتی از