سالروز درگذشت

صدای ظاهر هویدا برگردانِ صدای ولادیمیر ویسوتسکی در موسیقی فارسی

صدای ظاهر هویدا برگردانِ صدای ولادیمیر ویسوتسکی در موسیقی فارسی

هویدا هنوز کودک بود که پدرش را از دست داد از دست دادنِ پدر در کودکی آدمی را بسیار متاثر