سخنگویان

ارگان‌های محلی: والی‌ها به جای سخنگویان رویدادهای ولایتی را اطلاع رسانی می‌کنند

ارگان‌های محلی: والی‌ها به جای سخنگویان رویدادهای ولایتی را اطلاع رسانی می‌کنند

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید، از این پس والی‌ها به جای سخنگویان اداره‌های محلی، رویدادهای ولایتی را اطلاع‌رسانی خواهند کرد.