سربازان وطن

سربازی با پاهای مصنوعی؛ زنده‌گی ارزشمند است و جنگ نقطۀ مقابل آن

سربازی با پاهای مصنوعی؛ زنده‌گی ارزشمند است و جنگ نقطۀ مقابل آن

زین‌الدین سی‌سال پیش در ولسوالی خواجه دوکوه در ولایت جوزجان تولد شد و هشت سال پیش، زمانی که سرباز ارتش