سرباز پولیس

در بستر درد و انتظار؛ سربازی که چشم به راه صلح است اما عاملان معلولیتش را نمی‌بخشد  

در بستر درد و انتظار؛ سربازی که چشم به راه صلح است اما عاملان معلولیتش را نمی‌بخشد  

دیدن هر قطعۀ عکس سربازان کشور وجود شهروندان را از غرور و افتخار مالامال می‌سازد، اما کمتر کسانی‌ هستند که