سرپرست

بسم‌الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین شد

بسم‌الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین شد

یک منبع معتبر در وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته شده