سفارت امریکا

سفارت امریکا: تخریب بازار اندخوی فاریاب توسط طالبان افراط‌ گرایی محض است

سفارت امریکا: تخریب بازار اندخوی فاریاب توسط طالبان افراط‌ گرایی محض است

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید که آتش‌زدن و تخریب بازار ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در شمال افغانستان
سفارت امریکا: واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت پناهنده‌گان با همسایه‌های افغانستان همکاری می‌کند

سفارت امریکا: واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت پناهنده‌گان با همسایه‌های افغانستان همکاری می‌کند

سفارت امریکا در کابل اعلام کرده که واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت دشوار پناهنده‌گان با کشورهای همسایۀ افغانستان همکاری می‌کند.
انتقاد کاردار سفارت امریکا از تخریب پایه‌های برق در افغانستان

انتقاد کاردار سفارت امریکا از تخریب پایه‌های برق در افغانستان

کاردار سفارت امریکا در کابل با انتقاد از افزایش رویدادهایی که منجر به تخریب زیربنای برق در افغانستان می‌شود، می‌گوید
سفارت امریکا: دولت افغانستان باید به معافیت مقام‌های بلندپایه از مجازات خاتمه دهد

سفارت امریکا: دولت افغانستان باید به معافیت مقام‌های بلندپایه از مجازات خاتمه دهد

راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل از دولت افغانستان می‌خواهد که برنامۀ جدی برای مبارزه با فسادپیشه‌گانی که در