سفارت پاکستان

شیوع موج تازۀ ویروس کرونا؛ پاکستان مرز‌هایش را با افغانستان می‌بندد

شیوع موج تازۀ ویروس کرونا؛ پاکستان مرز‌هایش را با افغانستان می‌بندد

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده که به دنبال شیوع انواع جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در پاکستان، این کشور مرز‌هایش را
سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که اقدامات فوری برای تسهیل روند صدور ویزای این کشور برای شهروندان افغانستان