سفیر افغانستان

هیأت وزارت خارجه برای بررسی قضیۀ اختطاف سلسله علی‌خیل به اسلام‌آباد رفت

هیأت وزارت خارجه برای بررسی قضیۀ اختطاف سلسله علی‌خیل به اسلام‌آباد رفت

وزارت خارجۀ کشور تأیید می‌کند که هیأت این نهاد برای بررسی قضیۀ اختطاف سلسله علی‌خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد
کرملین سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفت

کرملین سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفت

سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرده که ولادی‌میر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در
وزارت خارجۀ پاکستان سفیر افغانستان در اسلام‌آباد را احضار کرد

وزارت خارجۀ پاکستان سفیر افغانستان در اسلام‌آباد را احضار کرد

وزارت خارجۀ پاکستان در پی آن چه اظهارات غیرمسوولانۀ رهبران دولت افغانستان عنوان می‌شود، نمایندۀ دیپلماتیک کابل در اسلام‌آباد را