سفیر ترکیه

رییس‌جمهور اعتمادنامۀ سفیر تازۀ ترکیه را پذیرفت

رییس‌جمهور اعتمادنامۀ سفیر تازۀ ترکیه را پذیرفت

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور اعتمادنامۀ آقای جهاد ارگین، سفیر تازۀ ترکیه در افغانستان