سفیر سویدن

هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی برای افغانستان معرفی کردند

هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی برای افغانستان معرفی کردند

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که کشورهای هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی به افغانستان معرفی کرده‌اند. در