سفیر هند

سفیر هند در کابل: دهلی‌نو کابل را در شرایط بحرانی تنها نمی‌گذارد

سفیر هند در کابل: دهلی‌نو کابل را در شرایط بحرانی تنها نمی‌گذارد

رادرندرا تندن، سفیر هند در کابل می‌گوید که حضور دهلی‌نو در افغانستان ادامۀ دارد و این کشور افغانستان را در
هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی برای افغانستان معرفی کردند

هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی برای افغانستان معرفی کردند

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که کشورهای هند، ناروی، سویس و سویدن سفیران جدیدی به افغانستان معرفی کرده‌اند. در