سلاح روسی

سفیر افغانستان در روسیه: کابل آماده است از مسکو اسلحه خریداری کند

سفیر افغانستان در روسیه: کابل آماده است از مسکو اسلحه خریداری کند

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه می‌گوید که کابل آماده است از مسکو سلاح و تجهیزات نظامی خریداری کند.