سنگ مرمر

ترکمنستان از افغانستان سنگ مرمر می‌خرد

ترکمنستان از افغانستان سنگ مرمر می‌خرد

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که ترکمنستان آماده است از افغانستان سنگ مرمر خریداری کند. وزارت امور خارجه با نشر