سنگ نمک

کاهش 90 درصدی تولید نمک آیدین‌دار در یگانه کارخانۀ پروسس نمک در جوزجان

کاهش 90 درصدی تولید نمک آیدین‌دار در یگانه کارخانۀ پروسس نمک در جوزجان

مسوولان اتاق‌ تجارت و صنایع در جوزجان می‌گویند که در سال روان خورشیدی فعالیت شماری از کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی