سیاست خارجی

هشدار اتمر: ممکن است کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان قطع شود

هشدار اتمر: ممکن است کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان قطع شود

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور هشدار می‌دهد که ممکن است جامعۀ جهانی پس از همه‌گیری کرونا ناتوانی خود