سیاسیون

رهبران سیاسی و جهادی از موضع غنی مبنی بر جلوگیری از بی ثباتی و آواره‌گی، حمایت کردند

رهبران سیاسی و جهادی از موضع غنی مبنی بر جلوگیری از بی ثباتی و آواره‌گی، حمایت کردند

رهبران سیاسی و جهادی کشور از موقف رییس جمهور غنی مبنی بر این‌که از گسترش بیشتر بی ثباتی، خشونت و
نشست مشورتی رییس‌جمهور با رهبران سیاسی؛ بسیج‌های مردمی در برابر طالبان افزایش یابد

نشست مشورتی رییس‌جمهور با رهبران سیاسی؛ بسیج‌های مردمی در برابر طالبان افزایش یابد

ارگ ریاست جمهوری از برگزاری یک نشست بزرگ مشورتی رییس‌جمهور با رهبران سیاسی کشور خبر می‌دهد. این نشست مشورتی پیش
فرصت‌های آتش‌بس به طالبان؛ دولت باید ضمانت بگیرد

فرصت‌های آتش‌بس به طالبان؛ دولت باید ضمانت بگیرد

قرار است که نماینده‌گانی از بلندترین رهبران سیاسی که در دو دهۀ گذشته در متن قدرت افغانستان بوده و چرخ