سینتکام

سینتکام: 90 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

سینتکام: 90 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سینتکام) اعلام کرده که 90 درصد از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، این کشور
سینتکام: 50 درصد نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

سینتکام: 50 درصد نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سینتکام) اعلام کرده که 50 درصد نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان این کشور را
حدود 44 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

حدود 44 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سینتکام) اعلام کرده که حدود 44 درصد نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان این کشور
حدود 20 درصد از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده‌اند

حدود 20 درصد از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده‌اند

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سینتکام) اعلام کرده که روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان بین 13 تا 20