شاهراه سرپل

ماین‌گذاری شاهراه شماره یک ولایت سرپل؛ مردم از افزایش بهای مواد خوراکی نگران هستند

ماین‌گذاری شاهراه شماره یک ولایت سرپل؛ مردم از افزایش بهای مواد خوراکی نگران هستند

از سه هفته به این‌سو بخش‌های مهم شاهراه شماره یک سرپل – جوزجان زیر تصرف جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارد.