شاه‌محمود قریشی

وزیر خارجۀ پاکستان: دولت افغانستان نباید دیپلمات‌هایش را به کابل فرا می‌خواند

وزیر خارجۀ پاکستان: دولت افغانستان نباید دیپلمات‌هایش را به کابل فرا می‌خواند

وزارت خارجۀ افغانستان دیپلمات‌هایش را پس از اظهارات وزیر داخلۀ پاکستان دربارۀ ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به