شبکه رادیویی

سرپرست وزارت فرهنگ: پنج شبکۀ رادیویی زیر فشار طالبان به بلندگوی این گروه بدل شده‌اند

سرپرست وزارت فرهنگ: پنج شبکۀ رادیویی زیر فشار طالبان به بلندگوی این گروه بدل شده‌اند

محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که پنج شبکۀ رادیویی در پنج ولایت کشور زیر فشار طالبان