شرکت برشنا

طالبان 17 کارمند شرکت برق‌رسانی «برشنا» را از هلمند ربودند

طالبان 17 کارمند شرکت برق‌رسانی «برشنا» را از هلمند ربودند

مسوولان شرکت برق‌رسانی «برشنا» می‌گویند که طالبان یک مرکز ساحه‌یی توزیع برق را در دوراهی شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند