شریفه مبارز

افزایش 70 درصدی حضور زنان در صفوف پولیس در فاریاب

افزایش 70 درصدی حضور زنان در صفوف پولیس در فاریاب

آمارهای فرماندهی پولیس ولایت فاریاب نشان می‌دهد که در جریان سه سال گذشته حضور سربازان زن در صفوف پولیس ملی