شفیقه شیرزاد

روایتی از پشت‌کار و موفقیت یک زوج پولیس در ولایت جوزجان

روایتی از پشت‌کار و موفقیت یک زوج پولیس در ولایت جوزجان

پس از سقوط رژیم طالبان و آغاز فصل سلطۀ جمهوریت در افغانستان، کمتر زنی حاضر به کار در صفوف پولیس