شمال کشور

اقدام رضاکارانه برای معارف؛ مدیر مکتبی در جوزجان با همکاری شاگردانش هفت صنف درسی اعمار کرده است

اقدام رضاکارانه برای معارف؛ مدیر مکتبی در جوزجان با همکاری شاگردانش هفت صنف درسی اعمار کرده است

این روزها شمال کشور دست خوش تحول‌های جدی امنیتی است. بدون شک جوزجان نیز به گونۀ بی‌پیشینه‌یی از این تحول‌ها
نیروهای مردمی در برابر طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دولت

نیروهای مردمی در برابر طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دولت

پس از آن ‌که حمله‌های فزایندۀ طالبان به گونۀ بی‌پیشینه‌یی بر بخش‌هایی از شمال آغاز شد و این گروه به
محدود شدن اطلاع‌رسانی از سوی حکومت فضای تبلیغاتی را به سود طالبان چرخش داده است

محدود شدن اطلاع‌رسانی از سوی حکومت فضای تبلیغاتی را به سود طالبان چرخش داده است

در پی تحول‌های اخیر در شمال کشور که منجر به سقوط شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان شد، مقام‌های حکومتی
ارتش: یازده جنگ‌جوی طالبان در شمال کشور کشته شدند

ارتش: یازده جنگ‌جوی طالبان در شمال کشور کشته شدند

مسوولان ارتش در شمال کشور از انجام حمله‌های هوایی بر مواضع طالبان خبر می‌دهند. در این حمله‌های هوایی یازده جنگ‌جوی