شمروزخان مسجدی

وزارت مالیه: مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر تعدیلات بودجه‌‌یی را تصویب کند

وزارت مالیه: مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر تعدیلات بودجه‌‌یی را تصویب کند

مسوولان وزارت مالیه با انتقاد از تأخیر در تصویب تعدیلات وارد شده به بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا از مجلس