شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر در گفت‌وگو با سفیر پاکستان: تلاش‌های صلح برای برقراری آتش‌بس سرعت بگیرد

شهرزاد اکبر در گفت‌وگو با سفیر پاکستان: تلاش‌های صلح برای برقراری آتش‌بس سرعت بگیرد

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دیدار با منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید، تلاش‌های
شهرزاد اکبر: مسوولیت ادامۀ کشتار غیرنظامیان در افغانستان بر عهدۀ طالبان است

شهرزاد اکبر: مسوولیت ادامۀ کشتار غیرنظامیان در افغانستان بر عهدۀ طالبان است

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که مسوولیت ادامۀ کشتار غیرنظامیان در کشور بر عهدۀ طالبان است.
شهرزاد اکبر: طالبان با دوام خشونت در مقابل خواست شهروندان قرار گرفته‌اند

شهرزاد اکبر: طالبان با دوام خشونت در مقابل خواست شهروندان قرار گرفته‌اند

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در حال حاضر پایان خشونت و برقراری آتش‌بس در کشور