شهرستان نسی

تلفات سنگین طالبان در ولسوالی نسی بدخشان

تلفات سنگین طالبان در ولسوالی نسی بدخشان

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند، در پی راه‌اندازی عملیات هوایی شب گذشته بر مواضع گروه طالبان در ولسوالی نسی این ولایت