شهرک نور

ریاست مهاجرین جوزجان: امسال برای دو هزار بی‌جاشده کمک غذایی و غیرغذایی توزیع شده است

ریاست مهاجرین جوزجان: امسال برای دو هزار بی‌جاشده کمک غذایی و غیرغذایی توزیع شده است

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون نام‌های نزدیک به