شهر مزارشریف

سومین مرحلۀ قرنطینه؛ گشت‌وگذار در مزارشریف دشوارتر شده است

سومین مرحلۀ قرنطینه؛ گشت‌وگذار در مزارشریف دشوارتر شده است

بر اساس فیصلۀ کمیسیون مبارزه با ویروس کرونا در ولایت بلخ، قرنطینۀ شهر مزارشریف وارد سومین مرحله شده است. در