شواری عالی مصالحۀ ملی

چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت

چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت

نویسنده: ابومسلم خراسانی  جبهۀ جمهوریت در ناهماهنگی و چند دسته‌گی قرار دارد. نخستین نشست کمیتۀ مشورتی شورای عالی مصالحۀ ملی
ابراز امیدواری عبدالله عبدالله از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تا دو هفتۀ دیگر

ابراز امیدواری عبدالله عبدالله از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تا دو هفتۀ دیگر

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، در دیدار با هیأت مذاکره‌کننده دولت با گروه طالبان ابراز امیدواری می‌کند که