شورابک

نیروهای خارجی کمپ انتونیک در شورابک هلمند را به ارتش افغانستان واگذار کردند

نیروهای خارجی کمپ انتونیک در شورابک هلمند را به ارتش افغانستان واگذار کردند

قول اردوی 215 میوند اعلام کرده که نیروهای خارجی قرارگاه موسوم به انتونیک در ولسوالی شورابک ولایت هلمند را به