شورای اضطرار

احمدضیا مسعود: برای کنترل وضعیت شورای اضطراری شکل بگیرد

احمدضیا مسعود: برای کنترل وضعیت شورای اضطراری شکل بگیرد

احمدضیا مسعود، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت به تنهایی قادر به کنترل وضعیت امنیتی در کشور نیست. او