شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد: عاملان حملۀ انفجاری بر مکتبی در غرب کابل پیگرد شوند

شورای امنیت سازمان ملل متحد: عاملان حملۀ انفجاری بر مکتبی در غرب کابل پیگرد شوند

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حملۀ انفجاری بر مکتب «سید شهدا» در غرب شهر کابل را محکوم کرده و