شورای امنیت سازمان ملل

نشست فوری شورای امنیت؛ نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از بحران بشری درافغانستان هشدار داد

نشست فوری شورای امنیت؛ نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از بحران بشری درافغانستان هشدار داد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پیوند به وضعیت امنیتی افغانستان  نشست فوری برگزار کرده است. طبق یک خبرنامۀ یوناما،
افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد

افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد

وزارت خارجۀ کشور با استقبال از اعلامیۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تقبیح حمله‌های طالبان، خواستار برگزاری نشست اضطراری
شورای امنیت سازمان ملل: دولت و طالبان گفت‌وگوهای جدی صلح را آغاز کنند

شورای امنیت سازمان ملل: دولت و طالبان گفت‌وگوهای جدی صلح را آغاز کنند

همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آغاز مذاکرات معنادار صلح میان دولت افغانستان و