شورای ملی پاکستان

رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان تا ساعات دیگری وارد کابل می‌شود

رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان تا ساعات دیگری وارد کابل می‌شود

مجلس نماینده‌گان کشور اعلام کرده است که اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان امروز وارد کابل خواهد شد. دفتر رسانه‌یی
سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که اقدامات فوری برای تسهیل روند صدور ویزای این کشور برای شهروندان افغانستان