شکایت خبرنگاران بدخشان

نگرانی خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات و وضعیت بدِ رسانه‌های محلی در بدخشان

نگرانی خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات و وضعیت بدِ رسانه‌های محلی در بدخشان

همزمان با تجلیل از روز جهانی رسانه‌ها، مسوولان نهادهای رسانه‌یی و خبرنگاران در بدخشان می‌گویند که وضع محدودیت‌های سنگینی از