شکنجه در زندان

یوناما: 30 درصد مجرمان امنیتی و تروریستی در زندان‌های افغانستان شکنجه می‌شوند

یوناما: 30 درصد مجرمان امنیتی و تروریستی در زندان‌های افغانستان شکنجه می‌شوند

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارش تازه‌یی وضعیت زندانیان در زندان‌های کشور را به بررسی گرفته است. یوناما