شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان به دریا

وزارت خارجۀ ایران: دربارۀ پرتاب کارجویان افغانستان با مقام‌های این کشور به تفاهم رسیدیم

وزارت خارجۀ ایران: دربارۀ پرتاب کارجویان افغانستان با مقام‌های این کشور به تفاهم رسیدیم

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران با اشاره به سفر هیأت بلندپایۀ ایران به افغانستان می‌گوید که این هیأت
نجات یافته‌گان رویداد مرزی با ایران: کابوس شکنجه‌ها و پرتاب کارجویان به رودخانه خواب مان را گرفته است

نجات یافته‌گان رویداد مرزی با ایران: کابوس شکنجه‌ها و پرتاب کارجویان به رودخانه خواب مان را گرفته است

شماری از خانواده‌های قربانیان و نجات یافته‌گان رویداد مرزی اخیر میان افغانستان و ایران می‌گویند که حکومت افغانستان مسوول درجه
هیأت وزارت خارجۀ ایران به منظور بررسی رویداد مرزی به کابل می‌آید

هیأت وزارت خارجۀ ایران به منظور بررسی رویداد مرزی به کابل می‌آید

وزارت خارجۀ کشور از سفر یک هیأت وزارت خارجۀ ایران به کابل خبر می‌دهد. این هیأت ایرانی به منظور بررسی
هیأت حقیقت‌‌یاب ریاست جمهوری: جسد دو کارجوی دیگر افغانستان در رودخانه پیدا شده است

هیأت حقیقت‌‌یاب ریاست جمهوری: جسد دو کارجوی دیگر افغانستان در رودخانه پیدا شده است

هیأت حقیقت‌یاب ریاست جمهوری در پیوند به رویداد شکنجه و به رودخانه انداختن کارجویان افغانستان، از پیداشدن جسدهای دو کارجوی
مادر قربانی رویداد دهانۀ ذوالفقار: تنها محاکمۀ عاملان قتل پسرم اشکم را توقف می‌دهد

مادر قربانی رویداد دهانۀ ذوالفقار: تنها محاکمۀ عاملان قتل پسرم اشکم را توقف می‌دهد

دوازده روز پس از رویداد شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان به رودخانۀ هریرود از سوی مرزبانان ایرانی، داغِ نشسته بر
شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان به دریای هریرود؛ اعتراضات مردمی در هرات همچنان ادامه دارد

شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان به دریای هریرود؛ اعتراضات مردمی در هرات همچنان ادامه دارد

گردهمایی‌های اعتراضی باشنده‌گان هرات نسبت به رویداد تکان‌دهندۀ شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان در رودخانه «هریرود» از سوی مرزبانان ایرانی،