شیعه

وزارت خارجۀ امریکا: اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در معرض خشونت و کشتار قرار دارند

وزارت خارجۀ امریکا: اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در معرض خشونت و کشتار قرار دارند

وزارت خارجۀ امریکا در گزارشی اعلام کرده که اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان و سیک‌ها در افغانستان در معرض خشونت